2013

Naar het Allard Pierson Museum te Amsterdam

Daarna stappen we nog wat door Amsterdam: een mooie dag!

 

Geen stad spreekt zo tot de verbeelding als Troje. Troje heeft iets magisch, iets mythisch, iets fascinerends. Van 7 december 2012 tot en met 5 mei 2013 presenteert het Allard Pierson Museum – het archeologie museum van de Universiteit van Amsterdam – de tentoonstelling ‘Troje. Stad, Homerus en Turkije’.

De tentoonstelling toont de vele gezichten van Troje en biedt de nieuwste perspectieven op de stad. Met ruim 300 bruiklenen uit binnen - en buitenland; niet eerder waren in Nederland zoveel archeologische en cultuurhistorische topstukken uit en over Troje in één tentoonstelling te zien.

‘Troje. Stad, Homerus en Turkije’ vertelt de verhalen van Troje en laat zien hoe de betekenis van de stad telkens verandert. Waar de legendarische naam Troje wordt genoemd, is er controverse en zijn er tegenstrijdigheden. Door de eeuwen heen hebben velen Troje zich toegeëigend. Het begint met de blinde dichter Homerus en zijn wereldberoemde epos de ‘Ilias’. Maar Troje is meer dan de tienjarige oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Troje is ook de stad zelf waarvan de opgraving vijfduizend jaar aan geschiedenis laat zien.