2013

Logeren bij Maitta

Door de jaren heen heeft Maitta al met verschillende groepen gelogeerd, gekampeerd, of extra spelvarianten in huis of door het gehele theater georganiseerd. Vaak wordt er met elkaar even een frietje tussendoor gepikt of gaan we naar de film of een theatervoorstelling. Al deze extra activiteiten die Maitta biedt, blijken de leerlingen als heel waardevol te ervaren. Zo worden de groepen ook buiten de lessen om steeds hechter met elkaar omdat er allerlei mogelijkheden geboden worden om elkaar ook op andere manieren te leren kennen. Ook als leerlingen Maitta weer verlaten, blijven deze vriendschappen vaak voortbestaan.